Mieszkańcy protestują przeciwko 5G


Mieszkańcy osiedla przy ulicy Jana Pawła II protestują przeciwko budowie w tym miejscu masztu telefonii komórkowej, który będzie dostarczał usługę w technologii 5G. 


W kwietniu Starostwo Powiatowe w Gryfinie wydało pozwolenie na budowę masztu telefonii komórkowej o wysokości 56 metrów. Konstrukcja ma powstać w okolicach zabudowań. Inwestorem jest właściciel sieci komórkowej Play. 

W sprawę osobiście zaangażowany jest zastępca burmistrza Gryfina Tomasz Miler, który jest właścicielem nieruchomości w tym rejonie. Wspólnie z pozostałymi mieszkańcami złożył do wojewody odwołanie. 

- Odwołanie mieszkańców dotyczy w głównej mierze tego, że podczas wydawania decyzji nie został w sposób rzetelny ustalony zasięg oddziaływania wszystkich urządzeń (anten i radiolinii). Inwestor podał w przypadku anten dane inne, niż wykazuje ich producent. Całkowicie pominął zaś opis urządzeń radiolinii. Niemożliwe było więc sprawdzenie skumulowanego oddziaływania, co nie wzbudziło zainteresowania urzędników weryfikujących sprawę. Mieszkańcy podnoszą także brak w aktach jednego z tomów dokumentacji (zasilania masztu), czego nie dopatrzyli się urzędnicy pracujący pod nadzorem naczelnik Marty Szamburskiej. Ponadto dojazd do działki, na której ma stanąć maszt jest praktycznie niemożliwy: właścicielem drogi wewnętrznej jest gmina, stanowi ją działka, która dziś jest skarpą, a jej dostosowanie wymagałoby znacznych nakładów. Istniejąca polna droga jest zaś własnością mieszkańców, którzy złożyli odwołanie i na taki dojazd nie wyrazili zgody - napisał na swoim profilu na Facebooku Tomasz Miler.

W piątek 29 maja podczas sesji Rady Powiat w Gryfinie ma zostać odczytany apel mieszkańców do radnych i starosty.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza