Zachorowannia wśród pracowników myśliborskiego sanepidu. Ich zadania przejęła placówka w Gryfinie


Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie informuje o absencji chorobowej pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Myśliborzu.

Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie polecił Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Gryfinie realizację dodatkowych zadań w zakresie załatwiania wszystkich spraw należących do kompetencji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu, w tym wydawanie decyzji administracyjnych oraz kierowanie Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Myśliborzu oraz załatwianie wszystkich spraw należących do kompetencji Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Myśliborzu do czasu odzyskania zasobów kadrowych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Myśliborzu.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza