Co z tym koszeniem? Jest odpowiedź ZZDW.


Koszenie poboczy wzdłuż dróg wojewódzkich jest jednym z zadań utrzymaniowych prowadzonych przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich. Kolejność koszenia podobnie jak zimą kolejność odśnieżania, zależy od przyjętego standardu utrzymaniowego danej drogi - pisze do nas Anna Radziwonowicz z Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. 

Na początku czerwca w artykule Zajmijcie się problem niewykoszonych poboczy - pisze do nas Pan Paweł pisaliśmy o niewykoszonych poboczach dróg. Wysoka trawa powoduje, że znaki są słabiej widoczne, znacznie trudniej dostrzec również zwierzynę wybiegającą z lasu. Po naszej publikacji do Zachodniopomorskie Zarządu Dróg Wojewódzkich napisał również burmistrz Cedyni Adam Zarzycki. 

- Standard ten określany jest przez obiektywne czynniki, przede wszystkim obciążenie ruchem. Bierze się również pod uwagę geometrię drogi, łuki poziome i pionowe oraz funkcję np. priorytetowo traktuje się dojazdy do przejść granicznych, centrów logistycznych czy stref przemysłowych. DW 126 jest w wpisana do IV standardu utrzymania. Zgodnie z tymi standardami na terenie działania RDW w Chojnie, w pierwszej kolejności zostały wykoszone pobocza na terenie gminy Cedynia. Chodzi o drogi: DW 124 Chojna-Cedynia-Osinów Dolny, następnie DW 125 Bielinek - Cedynia – Moryń. Od 11 czerwca rozpoczęło się wykaszanie poboczy DW 126 od Osinowa Dolnego w kierunku Siekierek - Mieszkowic-Dębna. Obecnie pracuje 5 ciągników rolniczych z kosiarkami w tym trzy na północy powiatu gryfińskiego i dwa na południu. Należy pamiętać, ze wiosną, duża temperatura i duża wilgotność stwarzają bardzo dobre warunki do wzrostu roślinności. Pobocza zarastają bardzo szybko. Wykonując prace utrzymaniowe zawsze staramy się poprawiać bezpieczeństwa na naszych drogach w sposób najbardziej optymalny. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy - dodaje Anna Radziwonowicz, Specjalista w Wydziale Planowania i Rozwoju Sieci Drogowej.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza