W Nowym Objezierzu kręcono sceny do filmu o tajemniczych "rondelach" [foto]


W Nowym Objezierzu nakręcono fabularyzowane sceny filmu "Rondele - wielka zagadka sprzed 7000 lat".

Film składa się z fabularyzowanych scen (między innymi spektakularnej budowy rondela), wypowiedzi archeologów, niezwykle istotnej warstwy wizualnej filmu - animacji 3D, prezentacji filmowej odnalezionych artefaktów z omawianej epoki, dokumentacji prac archeologicznych dotyczących badania rondeli, ze szczególnym uwzględnieniem rondela w Nowym Objezierzu.

Ten fabularyzowany dokument to swego rodzaju opowieść - wędrówka po ziemiach naszego kraju i Europy przed bez mała 7000 laty, co bezpośrednio przekłada się na jego wysoki walor poznawczy i edukacyjny. Dzięki plenerom, scenografii, rekonstruktorom, animacji 3D, precyzyjnie zaplanowanym kadrom, zobaczymy świat, który już dawno przestał istnieć.

Punktem wyjścia do filmu są stosunkowo słabo rozpoznane i zbadane rondele, które są najstarszymi, sięgającymi 7000 lat wstecz, przykładami monumentalnej architektury w Europie. Budowano je m.in. na Węgrzech, w Czechach, Austrii, Niemczech i, co najważniejsze, na terenie dzisiejszych ziem polskich. W sumie w Europie odkryto ich ponad 180. W 2014 roku w Polsce rozpoznane były tylko trzy tego typu konstrukcje, teraz jest już ich osiem.

Rondele to budowle o konstrukcji drewniano-ziemnej o średnicy dochodzącej do stu kilkudziesięciu metrów, kolistego kształtu – na planie okręgu, wznoszone przy użyciu prostych narzędzi przez społeczność najstarszych rolników, którzy przybyli na ziemie obecnej Polski z terenów naddunajskich. Ich budowę rozpoczęto około 4900 lat przed naszą erą. Po około 200-300 latach funkcjonowania zniknęły. Struktura obiektu składała się z wielokrotnego sytemu koncentrycznych rowów- fos dochodzących niekiedy do 10 metrów szerokości i 6 metrów głębokości, zwężających się ku dołowi - rowy miały przekrój w kształcie litery V lub Y. Rowy otaczały palisadę, zwykle potrójną, o kilku, najczęściej czterech wejściach. Wysokość palisady sięgała około 3 metrów.
W opinii profesora Lecha Czerniaka rondele były na obszarze Europy Środkowej nową instytucją społeczną, której wynalazek odegrał kluczową rolę w uformowaniu się nowego ładu społecznego po upadku kultury pierwszych rolników w początkach V tysiąclecia p.n.e. Podobne czy też zbliżone, co do swej funkcji budowle wielokrotnie obserwujemy w późniejszych czasach. Najbardziej spektakularnym i znanym, ale młodszym o ponad 1500 lat przykładem jest Stonehenge.

Obiekty te na terenie Polski zostały rozpoznane m.in. pod Oławą w Drzemlikowicach, Bodzowie, Rąpicach, Nowym Objezierzu, w Wenecji koło Biskupina, pod Łysomicami (dwa) w woj. kujawsko-pomorskim.

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza