Ruszy remont zabytkowej willi


Gmina Dębno  podpisana została ostatecznie umowa na roboty budowlane na realizację zadania pn. „Polsko - Niemieckie Transgraniczne Centrum Dziedzictwa Naturalnego i Kulturowego Regionu Doliny Środkowej Odry”.
Wykonawcą robót wyłonionym w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach przetargu nieograniczonego jest Konsorcjum: EXPERT Sp. z o.o. z siedzibą w Dolicach jako Lider Konsorcjum oraz Przedsiębiorstwem Budowlanym GOBUD Tadeusz Kot z siedzibą w Deszcznie jako Partner Konsorcjum.

Koszt inwestycji wynosi 8 413 983 zł.Na realizację tego zadania pozyskaliśmy środki finansowe wyższe, aniżeli pierwotnie zakładaliśmy, bo ostatecznie otrzymamy dofinansowanie w kwocie 6 036 252 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Va Oś priorytetowa I: Natura i kultura.

Prace budowlane rozpoczną się wkrótce, a planowany termin zakończenia to IV kwartał 2022 roku. Inwestycja obejmuje przebudowę i remont zabytkowej willi przy ulicy Mickiewicza 43 oraz zagospodarowanie ternu wokół niej. W obiekcie mieścić się będzie Polsko-Niemieckie Centrum Dziedzictwa Naturalnego i Kulturowego, mające za zadanie promocję walorów turystycznych Regionu Doliny Środkowej Odry. Ponadto pojawi się tam punkt informacji turystycznej oraz ekspozycje muzealne o tematyce regionalnej. Część ekspozycji będzie zmienna a dodatkowo jedna z sal poświęcona będzie historii Maratonu w Dębnie.

Od wielu lat mieszkańcy gminy Dębno oczekiwali na informację o przywróceniu do życia pięknej willi przy ul. Mickiewicza 43, co po wielu próbach i perypetiach stało się faktem. Wszyscy oczekujemy na efekty tego przedsięwzięcia, ponieważ w jego wyniku powstanie w centrum miasta unikalna przestrzeń, z której wszyscy będziemy mogli bez ograniczeń korzystać.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza