Policja w stanie gotowości. Komendant główny podjął decyzję.


W obliczu zagrożenia na granicy polsko-białoruskiej na nogi postawiono policjantów w całym kraju.  Dotyczy to wszystkich organów, w tym Centralnego Biura Śledczego Policji i pododdziałów kontrterrorystycznych.

Decyzja trafi też do komendantów wojewódzkich, Centralnego Biura Kryminalistycznego Policji, szkół policyjnych i Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. A także do Biura Spraw Wewnętrznych.

- Na podstawie par. 6 Zarządzenia nr Z-1152 KGP z dnia 19.10.2007 r. w sprawie stanów gotowości do działań i alarmowania w jednostkach organizacyjnych Policji wprowadzam w trybie natychmiastowym stan podwyższonej gotowości do działań - dokument o takiej treści został wczoraj rozesłany po najważniejszych organach policji.

Oznacza to, że policjanci w każdej chwili muszą być w gotowości. Raczej nie będą mogli liczyć na urlopy i mogą zostać wezwani w rejony zagrożone. 


Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza