Kolejne jezioro z zakazem używania jednostek pływających z silnikami spalinowymi

W czwartek 15 kwietnia radni Rady Powiatu w Gryfinie przyjęli uchwałę w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi  na wodach Jeziora Steklno położonego na terenie gminy Gryfino.

W ubiegłym roku podobną uchwalę podjęto w stosunku do jeziora strzeszowskiego w gminie Trzcińsko Zdrój. Wcześniej wprowadzono tam strefę ciszy, ale po petycji mieszkańców wprowadzono ograniczenia w używaniu jednostek napędzanych silnikiem spalinowym. Pisaliśmy o tym w artykule Jednak nie strefa ciszy a ograniczenia w używaniu jednostek silnikowych na Jeziorze Strzeszowskim.

Na początku roku wpłynęło do Starostwa Powiatowego w Gryfinie oraz Rady Powiatu w Gryfinie pismo Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie, Koło Nr 18 Gryfino-Miasto w sprawie wprowadzenia zakazu używania silników spalinowych o mocy powyżej 10 KM na jeziorze Steklno.

Przed podjęciem niniejszej uchwały zebrano opinie zainteresowanych stron tj. Przewodniczącej Rady Sołeckiej Sołectwa Steklno, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Gryfinie, Dyrektora Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie oraz Nadleśnictwa Gryfinie na temat wprowadzenia zakazu używania silników spalinowych o mocy powyżej 10 KM na jeziorze Steklno gmina Gryfino. Jednym z istotnych czynników uciążliwości dla otoczenia na terenach rekreacyjnych jest hałas. 

Postanowienia uchwały zmierzają do ograniczenia nadmiernego hałasu, powodowanego używaniem sprzętu motorowodnego z silnikami spalinowymi, a tym samym do zapewnienia bezpieczeństwa wypoczywającym nad jeziorem. Jezioro Steklno jest akwenem o małej powierzchni i wprowadzenie zakazu przyczyni się do zapewnienia odpowiedniego poziomu hałasu, do ochrony środowiska, w tym bytującej zwierzyny oraz do poprawienia komfortu życia mieszkańców Steklna, jak również osób korzystających z walorów wypoczynkowo-turystycznych. W sąsiedztwie Jeziora Steklno przebiega Szlak Steklińskiej Strefy Wyciszenia o długości 5 km, który jest pierwszym „tego rodzaju miejscem w Polsce, gdzie wykorzystując potencjał natury, można trenować uważność, doskonalić pracę umysłu oraz umiejętność panowania nad emocjami i stresem”. Dodatkowo w okresie letnim akwen Jeziora Steklno jest jedynym strzeżonym kąpieliskiem na terenie Gminy Gryfino. 


fot. OSiR Gryfino

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza