Znamy wyniki dofinansowania w ramach programu "Polski Ład". Ile pieniędzy i na co otrzymają nasze samorządy?


30 mld zł rozdysponowano pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego w ramach drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, której wyniki ogłosił w poniedziałek (tj. 30 maja) premier Mateusz Morawiecki.
Pięć tysięcy inwestycji, z czego ponad połowa w małych ośrodkach. Trzy i pół tysiąca kilometrów dróg, pięć tysięcy kilometrów chodników, inwestycje w 700 szkołach i 20 budynkach infrastruktury OSP – zostanie zrealizowane przez samorządy w ramach drugiego naboru do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Sprawdziliśmy, które samorządy otrzymają dofinansowanie z naszego regionu. 

Chojna
Przebudowa infrastruktury drogowej w Chojnie -  4 000 000,00 z
Wielopokoleniowe Centrum Spotkań - 2 975 000,00 zł

Cedynia
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Cedyni - 7 600 000,00 zł

Moryń
Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Przyjezierze oraz ul. Dworcowej w Moryniu z włączeniem do oczyszczalni ścieków w Moryniu - 7 495 500,00 zł

Widuchowa 
Przebudowa kotłowni opalanej paliwem stałym na kotłownię CO-CWU opalaną olejem opałowym - 1 020 000,00 zł
Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Widuchowa -  6 365 000,00 zł

Mieszkowice
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach - 7 600 000,00 zł

Banie
Przebudowa ulic w miejscowości Banie (ul.Pocztowa, ul. B.Chrobrego, ul. Sportowa, ul. Szkolna, ul. Ogrodowa, obręb Banie 1. - 3 895 000,00 zł
Przebudowa drogi gminnej Kunowo-Linie 9dz.218/2,257/4,76/3,206, 59/1 obręb Kunowo - 1 377 500,00 zł

Trzcińsko-Zdrój 
Budowa stacji uzdatniania wody w Trzcińsku-Zdroju,modernizacja sieciowych przepompowni ścieków, budowa inteligentnego systemu nadzoru nad jakością wody.' - 4 748 660,34 zł

Gryfino 
Modernizacja Pałacyku pod Lwami w Gryfinie wraz z zagospodarowaniem terenu - 18 000 000,00 zł

Stare Czarnowo
Budowa grupowego systemu kanalizacyjnego na terenie gminy Stare Czarnowo - 14 999 550,00 zł

Myślibórz
Przebudowa, remont i rewitalizacja budynku mieszkalno-usługowego znajdującego się w Rynku im. Jana Pawła II 2 w Myśliborzu - 6 750 000,00 zł
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego w miejscowościach: Myślibórz, Barlinek i Dębno - 5 599 800,00 zł
Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych w gminach: Barlinek,Boleszkowice i Myślibórz - 5 600 000,00 zł
Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych oraz budowa chodnika w gminach: Dębno, Myślibórz i Boleszkowice - 4 400 000,00 zł

Dębno
Budowa ul. Salezjańskiej wraz z rewitalizacją zdegradowanych obszarów miejskich w Dębnie - 4 750 000,00 zł
Przebudowa drogi gminnej łączącej ul. „Inki' Danuty Siedzikówny z ulicami Jana Pawła II i os. Waryńskiego w miejscowości Dębno - 665 000,00 zł

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza