Partia produktu wycofana ze sklepów. Możliwa obecność szkła!

Główny Inspektorat Sanitarny opublikował ostrzeżenie dotyczące wycofania jednej partii produktu "Buraczki wiórki", którego producentem jest firma VICTUS Mielczarek i Kowalska Sp. j. z Działoszyna.

GIS  został poinformowany, że w związku ze skargą konsumenta na obecność fragmentów szkła w produkcie pn. Nasze Zbiory Buraczki wiórki, firma VICTUS Mielczarek i Kowalska Sp. j. postanowiła wycofać partię produktu określoną poniżej.

Szczegóły dotyczące produktu:
Nazwa produktu: Buraczki wiórki á 420 g
Numer partii: 20.07.2023/A
Data minimalnej trwałości: 20.07.2023

Producent: VICTUS Mielczarek i Kowalska Sp. J. 98-355 Działoszyn, ul. Sadowska 10
Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli:

VICTUS Mielczarek i Kowalska Sp. j. poinformowała swoich odbiorców o konieczności wycofania z obrotu kwestionowanej partii produktu.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofywania prowadzony przez producenta i prowadzą dalsze postępowanie wyjaśniające.

Zalecenia dla konsumentów: Nie należy spożywać produktu wskazanego 
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza