Na cmentarzu postawiono Pomnik Dzieci Utraconych


Na cmentarzu komunalnym przy ulicy Włościańskiej w Dębnie postawiono pomnik Dzieci Utraconych. Znajduje się w kwaterze grobów małych dzieci. Pomnik wykonano na zlecenie Gminy Dębno.
Pomnik ma upamiętniać wszystkie utracone dzieci, które zbyt wcześnie odeszły, czyli dzieci zmarłe we wczesnej ciąży jak i w okresie okołoporodowym, ale również dzieci, które zginęły wskutek wypadków i nie odnaleziono ich ciał. Ten w Dębnie jest w formie tradycyjnego nagrobka z owalną tablicą i z wyciętym w płycie sercem wykonano z jasnego marmuru. Napis na tablicy z lewej strony brzmi POMNIK DZIECI UTRACONYCH, z prawej strony: TE DZIECI ŻYJĄ W BOGU – JAN PAWEŁ II.

Miejsce usytuowania pomnika jest nieprzypadkowe, ponieważ znajduje się w kwaterze IV, która poświęcona jest wyłącznie dzieciom. W tym miejscu w zeszłym roku 18 grudnia zostało pochowanych sześcioro dzieci utraconych w 2021 roku. Możliwość dokonania pochówku swego martwo urodzonego dziecka, w świetle aktualnego brzmienia ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, jest prawem, a nie obowiązkiem rodziców. 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi zakłada, iż „za zwłoki uważa się ciała osób zmarłych i dzieci martwo urodzonych bez względu na czas trwania ciąży”. Zwłoki dziecka martwo urodzonego, winny być otaczane należną czcią i szacunkiem. Właściwe postępowanie z tymi zwłokami jest podkreśleniem godności ludzkiej, ale też wyrazem współczucia i szacunku dla smutku rodziców, którzy utracili swoje dziecko. Pomnik Dzieci Utraconych na terenie cmentarza komunalnego w Dębnie przy ul. Włościańskiej może stać się miejscem zadumy i modlitwy także dla tych rodziców, którzy wcześniej utracili swoje dziecko i nie wiedzą, co stało się z jego cielesnymi szczątkami. Rodzice stojący wobec tragedii utraty dziecka, które zbyt wcześnie odeszło najczęściej pozostają sami. Dlatego tak ważne jest miejsce, gdzie utracone dzieci zostaną upamiętnione.

Koszt pomnika wyniósł 28 tysięcy złotych i pochodzi ze środków gminnych. Wykonawcą była firma Kamieniarska Stein II Edward Gaczyński z Dębna.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza