Gmina chce przekształcić szkołę. Rodzice mówią nie!


Gmina Mieszkowice ma zamiar przekształcić Szkołę Podstawową im. Mieszka I. Zlikwidowana ma zostać siedziba w budynku przy ulicy Henryka Sienkiewicza a wszyscy uczniowie będą uczyli się w budynku przy ulicy Techników. Ten pomysł nie spodobał się rodzicom... 

Uchwała w tej sprawie została podjęta na ostatnie sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach pod koniec stycznia. Skąd pomysł na przekształcenie? Gmina jako główny powód wskazuje demografię i konieczność remontu obiektu przy ulicy H. Sienkiewicza. 

- Obecnie w budynku Szkoły Podstawowej przy ul. H. Sienkiewicza uczą się 4 oddziały tj. 2 oddziały klasy 2 i dwa oddziały klasy 3. Po przekształceniu szkoły wszyscy uczniowie tej szkoły będą uczyli się w budynku przy ul. Techników 4. W przyszłym roku szkolnym będzie 15 oddziałów szkoły podstawowej, a od roku szkolnego 2024/2025 w Szkole Podstawowej w Mieszkowicach planowana, wynikająca z demografii, liczba oddziałów będzie wynosiła 16. Budynek przy ul. Techników 4 od 1 września 2023 r. będzie dysponował 18 salami lekcyjnymi, gabinetami psychologa, pedagogów, doradcy zawodowego, logopedy oraz gabinetem pielęgniarki. Budynek przy ul. H. Sienkiewicza wymaga remontów, Sanepid wydał decyzje nakazujące poprawę warunków nauki i pracy. Plac przed szkołą również wymaga wymiany. Brak dostępności dla osób z niepełnosprawnością ruchową np. poruszających się przy pomocy wózka. Budynek objęty jest nadzorem konserwatora zabytków. Po przeniesieniu wszystkich oddziałów do budynku przy ul. Techników zwiększy się bezpieczeństwo i higiena pracy uczniów i nauczycieli -większy dostęp do toalet, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, z podziałem na grupy wiekowe. W szkole znajduje się winda do przewozu osób. Umieszczenie wszystkich uczniów w jednym budynku pozwoli na większą integrację społeczności szkolnej poprzez wspólne apele, wydarzenia szkolne (np. warsztaty, pokazy). Znacznie polepszy się organizacja pracy szkoły, nauczyciele będą pracowali w jednym budynku, bez konieczności przemieszczania się na odległość 1, 5 km między dwoma budynkami.

Z decyzją samorządu nie zgadzają się rodzice. W internecie powstała petycja i list otwarty do wojewody zachodniopomorskiego, można ją znaleźć tutaj [kliknij].
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza