Bakterie coli w wodzie. Wójt gminy prosi mieszkańców o wyrozumiałość.


Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej informuje, że od środy 22 listopada  do odwołania, w miejscowościach Widuchowa, Marwice i Dębogóra wystąpił brak przydatności wody do spożycia (picia i kąpieli). W wymienionych miejscowościach zostaną podstawione beczkowozy z wodą.

Zgodnie z decyzją Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Gryfinie, po przebadaniu próbek wody ze Stacji Uzdatniania Wody w Widuchowej, zaopatrującej w wodę miejscowości Widuchowa, Dębogóra i Marwice, stwierdza się brak przydatności do spożycia. Powodem jest potwierdzone występowanie bakterii z grupy coli .Beczkowozy ustawiane są w centralnych punktach tych trzech miejscowości.
 
Dodatkowo straż pożarna zacznie dowozić wodę i informować o tym używając sygnałów dźwiękowych i świetlnych. Wodę można używać do celów sanitarnych  nie można jej wykorzystywać do celów higienicznych i spożywczych.

Działalność szkoły i przedszkola odbywać się będzie zgodnie z planem, ale z zastosowaniem rygoru sanitarnego w postaci dezynfekcji rąk płynem antybakteryjnym. Informacje internetowe o możliwości spożywania wody po przegotowaniu tylko na własną odpowiedzialność.

Na ten moment ciężko określić jak długo potrwa płukanie i dezynfekcja sieci. Jednak może to zająć nawet kilka dni. Objawy zatrucia są podobne do zatrucia pokarmowego.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza