Donald Tusk sugeruje przyspieszone wybory. Czeka na krok prezydenta.

Czy w Polsce zostaną przeprowadzone przedterminowe wybory? Ostatnie słowa premiera Donalda Tuska dają wiele do myślenia...

Ustawa budżetowa na 2024 r. została przekazana prezydentowi do podpisu 25 stycznia tego roku. 1 lutego 2024 r. upływa więc termin, w którym prezydent Andrzej Duda musi zdecydować, czy budżet podpisać, czy też – skierować go do Trybunału Konstytucyjnego.

Premier zapowiedział, że jeśli prezydent Andrzej Duda zablokuje ustawę budżetową, sam będzie namawiał koalicjantów do przedterminowych wyborów parlamentarnych. Premier Donald Tusk był pytany o kwestię ustawy budżetowej podczas konferencji prasowej 30 stycznia. 

- Jeśli prezydent na polecenie prezesa Kaczyńskiego chciałby uniemożliwić wypłatę ludziom pieniędzy, to wtedy być może ja się zdecyduję wspólnie z koalicjantami na natychmiastowe skrócenie kadencji i przedterminowe wybory - powiedział polityk.

- Wypowiedzi premiera Donalda Tuska nie mają żadnego wpływu na ocenę ustawy budżetowej, oczekującej na decyzję prezydenta Andrzeja Dudy - powiedziała minister w KPRP Małgorzata Paprocka. . Termin konstytucyjny mija w czwartek.

Ustawa budżetowa. Co zrobi prezydent? Oto możliwe warianty/

Prezydent może ustawę budżetową podpisać, albo skierować do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie zgodności budżetu z Konstytucją. W przeciwieństwie do każdej innej ustawy, prezydent nie ma natomiast prawa odmówić podpisania ustawy budżetowej i przekazania jej Sejmowi do ponownego rozpatrzenia. Przepisy Konstytucji pozostawiają prezydentowi 7-dniowy termin na podjęcie decyzji co do ustawy budżetowej. W przypadku pozostałych ustaw jest to termin 21-dniowy.

Rozwiązanie Sejmu 

Uchwała Sejmu i postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej lub samodzielne postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przewidujące wygaśnięcie mandatów posłów i senatorów przed upływem konstytucyjnie określonej kadencji.
Z chwilą wejścia w życie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Sejm i Senat pozbawione zostawały uprawnień w zakresie działalności legislacyjno-kontrolnej, do czasu przeprowadzenia nowych wyborów.
W czasie, gdy Sejm i Senat były rozwiązane, niemożliwe było odbywanie posiedzeń izb, uchwalanie uchwał i ustaw, jak również działanie komisji sejmowych i senackich. Ograniczone uprawnienia zachowywali tylko Marszałek Sejmu i Marszałek Senatu.
Konstytucją z 1997 roku Sejm i Prezydent zostały pozbawione uprawnień do rozwiązania. Od tego czasu istnieje jedynie możliwość skrócenia kadencji Sejmu.

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza