Mieszkańcy Różańska przywitali nowy wóz bojowy [video] [foto]


 Ochotnicza Straż Pożarna w Różańsku gmina Dębno przywitała swój nowy wóz do działań ratowniczo-gaśniczych, na który z niecierpliwością druhowie oraz społeczność lokalna czekali wiele długich lat.
Podczas wydarzenia powitalnego swoją obecnością zaszczycili: prezes Związku OSP RP Dębno, dh Jan Robak, burmistrz Dębna - Grzegorz Kulbicki, komendant Gminny OSP Dębno - dh Edward Skoczylas.

 Nie zabrakło także uroczystego poświecenia  wozu, którego dokonał proboszcz Parafii pw. św. Michała Archanioła w Różańsku ks. Stanisław Rębeliński. Eskortę wozu zapewniły wszystkie jednostki OSP z Gminy Dębno. Dla licznie przybyłych mieszkańców przygotowany został słodki poczęstunek.

Obecnie w strukturach JOT-u (Jednostki Operacyjno-Technicznej) OSP Różańsko jest 18 czynnych druhów, którzy nieustannie szkolą się podnosząc swoje umiejętności. W ubiegłym roku OSP Różańsko zadysponowano do blisko 30 akcji wyjazdowych.


Man TGM 13.290 został sfinansowany dzięki pozyskanym dotacjom z:Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji: 68 400,00 zł
Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej: 106 600,00 zł
Gminy Dębno: 602 000,00 zł
Narodowego i Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie: 475 000,00Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza