Miasto buduje tor przemysłowy. Inwestycja jest warta 100 milionów euro.


Budowa nowego toru przemysłowego to największy projekt miasta Schwedt nad Odrą mający na celu przyszłościowy rozwój lokalizacji przemysłowej. Największy projekt mający na celu poprawę połączenia kolejowego w Schwedt kosztuje około 100 milionów euro. 

W tym celu miasto może wykorzystać środki z przyszłego pakietu rządu federalnego na zabezpieczenie lokalizacji przemysłowej. Władze miasta, przy wsparciu Zespołu ds. Strategii Transformacji, przygotowują obecnie wniosek o dofinansowanie i zasadniczą decyzję Rady Miejskiej w sprawie inwestycji torowej.

Po raz pierwszy w swojej najnowszej historii Schwedt ma realną szansę na znaczną poprawę połączeń komunikacyjnych miasta. Zamiast w dalszym ciągu żądać i czekać na ulepszenia ze strony rządów federalnego, stanowego i kolejowego, miasto bierze teraz swoją przyszłość w swoje ręce i odważa się rozpocząć projekt wart 100 milionów euro.

Trzon projektu stanowi budowa zelektryfikowanego toru kolejowego o długości 18 km, łączącego główną linię Berlin – Szczecin z portem w Schwedt. Miasto realizuje kilka celów za pomocą toru przemysłowego. Dla przemysłu, biznesu i portów transport towarowy koleją będzie łatwiejszy, szybszy i tańszy, zarówno w kierunku Berlina, jak i Szczecina. Tereny przemysłowe i tereny rozbudowy wzdłuż trasy Schwedt staną się atrakcyjniejsze dla inwestorów i nowych mieszkańców dzięki bezpośredniemu połączeniu kolejowemu. Obwodnica otwiera nowe możliwości nie tylko dla gospodarki, ale dla całego Schwedt, na przykład w zakresie rozwoju i rewitalizacji centrum miasta z Kampusem Innowacji, lepszych połączeń transportu publicznego koleją oraz napływu wykwalifikowanych pracowników i ich rodziny.

- Możemy zezwolić na przejazd pociągów towarowych po nowej trasie, aby odciążyć trasę z Angermünde przez Pinnow do Schwedt” – wyjaśnił dyrektor zarządzający Stadtwerke Dirk Sasson, przedstawiając projekt Komisji ds. Przemian Strukturalnych i Transformacji. Sasson jest także dyrektorem zarządzającym spółki miejskiej InfraSchwedt, która w imieniu miasta zbadała wykonalność projektu. „Ten tor jest szansą gospodarczą dla Schwedt, a jednocześnie mamy szansę na usprawnienie transportu pasażerskiego – powiedział Dirk Sasson. Trasa ma zostać wybudowana na północ od Schwedt i prowadzić od Passow, obok PCK i Vierraden, do portu.

Pociągi towarowe docierałyby wówczas do portu bezpośrednio i szybciej z głównej trasy Berlin–Szczecin i mogły poruszać się w całości na napędzie elektrycznym, z większą liczbą wagonów niż dotychczas, a zatem bardziej ekonomicznie niż dotychczas. Zapewni to dwutorowe i bezpieczniejsze połączenie z rafinerią.

Projekt pokonał już pierwszą przeszkodę. Badania przeprowadzone przez InfraSchwedt dotyczące popytu i opłacalności ekonomicznej wykazały, że w Schwedt panuje już tak duży ruch towarowy, że tor byłby opłacalny i konkurencyjny. Lokalizacja przemysłowa z dobrym połączeniem kolejowym zwiększa szansę na powstanie nowych osiedli. Prawie każdy inwestor w Schwedt o to pyta. Nowa trasa przemysłowa prowadząca do portu oraz do parków przemysłowych PCK i LEIPA może zatem mieć kluczowe znaczenie dla inwestycji w nowe technologie w tej lokalizacji. Tor może stać się kluczowym projektem dla przyszłości miasta.

Przyszłościowy pakiet rządu federalnego oferuje Schwedt wyjątkową szansę faktycznej realizacji planowanego od 20 lat projektu torowego i tym samym aktywnego kształtowania zmian strukturalnych miasta.

- Celem burmistrza jest stworzenie wszystkich ważnych przesłanek do uruchomienia toru przemysłowego w 2024 roku: wniosku o dofinansowanie, decyzji zasadniczej i zaproszenia do składania ofert na planowanie. Minie trochę czasu, zanim budowa będzie mogła się faktycznie rozpocząć. Wymagany jest nowy proces zatwierdzania planu; zespół projektowy InfraSchwedt spodziewa się, że sam proces zajmie dwa lata. „Chcemy rozpocząć budowę toru na początku 2030 r. i zakończyć go w 2035 r. – mówi Annekathrin Hoppe, patrząc daleko w przyszłość.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza