Oświadczenie Barbary Raweckiej w sprawie parkingu na Placu Konstytucji 3 Maja w Chojnie.

Poniżej publikujemy oświadczenie burmistrz miasta i gminy Chojna - Barbary Raweckiej w sprawie parkingu na Placu Konstytucji 3 Maja w Chojnie. 

Szanowni Mieszkańcy, Właściciele i Przedsiębiorcy z ul. Jagiełły w Chojnie.

Jak Państwo doskonale pamiętacie, co najmniej od trzech lat prowadzimy wspólne rozmowy i konsultacje w sprawie parkingu na Placu Konstytucji 3 Maja w Chojnie. Rozmowy dotyczą zamykania Placu na czas imprez kulturalnych, świąt państwowych lub innych spotkań. Dwukrotnie spotykałam się z przedstawicielką właścicieli, która w Państwa imieniu prosiła mnie, aby nie zamykać tego miejsca na dłuższy okres czasu. Prośba została wysłuchana i ograniczyliśmy czas wyłączenia placu do minimum. 

W czasie późniejszym miałam też dwie wizyty właścicieli kamieniczek przy ul. Jagiełły oraz przedstawicieli przedsiębiorców. Sprawa dotyczyła nie tylko zamykania Placu, ale także stworzenia możliwości do parkowania przez osoby korzystające z usług oferowanych im w kamienicach przy ul. Jagiełły. Problem polega na tym, że wiele pracujących poza Chojną mieszkańców (pracujących w Niemczech, czy też w większych miastach) traktuje plac jako miejsce przesiadkowe. Zostawiają swoje pojazdy i jadą jednym samochodem wspólnie do pracy. To powoduje, że parking jest zablokowany dla użytkowników robiących zakupy, korzystających z restauracji, czy usług fotograficznych, a także przyjeżdżających na zajęcia do Centrum Kultury. Wówczas ustaliliśmy, że wystąpimy do Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wyrażenie zgody na pozwolenie wykonania robót na terenie zabytkowym polegających na postawieniu 2 terminali wjazdowych, 2 szlabanów i kasy automatycznej. Jeden z właścicieli zaproponował, że mogą nas wspomóc w uzyskaniu zgody konserwatora. Taką zgodę, po uprzednim przygotowaniu opisu i projektu, otrzymaliśmy. 

W 2023 roku zrobiliśmy zapytanie cenowe odnośnie montażu wspomnianych urządzeń wraz z doprowadzeniem przyłączy. W tym roku w 2024 przystępujemy do realizacji celu. Wstępnie mamy ustalone, że pierwsze dwie godziny postoju będą nieodpłatne, a za kolejne będzie naliczona opłata. Co zaś do mieszkańców ulicy Bolesława Chrobrego, to mieszkańcy tej ulicy składali skargi na zakłócanie porządku przez przebywającą na placu młodzież, która, jak zgłaszali mieszkańcy, wykonywała mini rajdy wokół pomnika, słucha głośnej muzyki. Mieszkańcy mówili, że zgłaszali swoje skargi do policji, ale były bezskuteczne. Projekt zamknięcia placu był więc nie tylko poprzedzony rozmowami z mieszkańcami, właścicielami i przedsiębiorcami, ale co więcej poprzedzony pisemnymi wnioskami i składaną dokumentacją, która jest dostępna w urzędzie miejskim dla wszystkich zainteresowanych. Wszyscy bowiem pragniemy, aby wdrożyć rozwiązanie, które zadowoli mieszkańców, właścicieli i przedsiębiorców.

Barbara Rawecka, 
burmistrz Gminy Chojna

ogłoszenie płatne
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza