Reklama [góra]

Sprawa burmistrza w prokuraturze, ale rzecznik dyscypliny finansów się nią narazie nie zajmie


W Prokuraturze Rejonowej w Gryfinie toczy się śledztwo wszczęte w sprawie przekroczenia uprawnień przez burmistrza gminy Chojna. 

Jak informuje nas Małgorzata Wojciechowicz z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, śledztwo zostało wszczęte 14 lutego i dotyczy przekroczenia uprawnień przez burmistrza poprzez nieodpłatne korzystanie do celów mieszkaniowych z pomieszczeń Polsko - Niemieckiego Centrum Kształcenia i Spotkań w Krajniku Górnym.

Zawiadomienie zostało złożone przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chojnie 20 grudnia, zdecydowali o tym radni podczas grudniowej nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej.

- Śledztwo jest w toku. Postępowanie znajduje się na etapie gromadzenia materiału dowodowego. Nikomu nie postawiono zarzutów - informuje Wojciechowicz.

Radni jednocześnie podjęli decyzję o złożeniu zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych przez burmistrza do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych, Rzecznik jednak nie zajmuje się złożonym wnioskiem.

- (...) takie zawiadomienie wpłynęło do Rzecznika w dniu 22 grudnia 2016 roku. Ponieważ przedmiotowe zawiadomienie nie zawierało wszystkich elementów wymienionych w art. 94 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz.U. tj. z 2013 r. poz. 168 ) zostało ono zwrócone Zawiadamiającemu na podstawie art.94 ust. 4 w/w ustawy ze wskazaniem jego braków - informuje nas Katarzyna Berezowska

Treści zawiadomień publikowaliśmy w artykule Co radni zarzucają burmistrzowi Chojny?

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.