Kolejny krok w sprawie budowy obwodnicy Gryfina wykonany


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otrzymała pozytywny wynik kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dla przetargu na realizację obwodnicy Gryfina w ciągu DK31.

Jeszcze w tym miesiącu powinna zostać podpisana umowa na zaprojektowanie i budowę obwodnicy o długości 5,6 km. Umowa będzie opiewała na kwotę 74,77 mln zł.

Inwestycja z Programu budowy 100 obwodnic

Przetarg został ogłoszony pod koniec września ubiegłego roku. Było to możliwe dzięki ujęciu inwestycji w rządowym Programie budowy 100 obwodnic, który obejmuje w sumie dziewięć zadań w województwie zachodniopomorskim.

Projekt i budowa

Wykonawca obwodnicy Gryfina będzie miał 17 miesięcy na opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Roboty budowlane powinny zostać wykonane w ciągu 19 miesięcy (z wyłączeniem okresów zimowych). Realizacja inwestycji planowana jest w latach 2021-2025.

Obwodnica uwolni Gryfino od ruchu tranzytowego z DK31

Odcinek DK31 przebiegający przez Gryfino prowadzi głównymi ulicami miasta, będąc w jego południowej części jedyną drogą, na której kumuluje się ruch tranzytowy i lokalny. Obwodnica Gryfina ominie miasto od wschodu, wyprowadzając z niego ruch tranzytowy. Będzie to jednojezdniowa droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego). Na trasie obwodnicy przewidziano budowę czterech rond - na początku i końcu obwodnicy, na skrzyżowaniu z DW120 i na skrzyżowaniu z drogą powiatową.

Czytaj również: 
Obwodnica Gryfina będzie kosztować blisko 75 milionów złotychW 2025 roku pojedziemy obwodnicą Gryfina? Ministerstwo obiecuje realizację inwestycji
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza