Reklama [góra]TYLKO U NAS: Burmistrz nie złamał prawa, Prokuratura umarza postępowanie


Prokuratura Rejonowa w Gryfinie umorzyła postępowanie w sprawie przekroczenia uprawnień przez Burmistrza Gminy Chojna Adama Fedorowicza oraz Dyrektor Centrum Kultury w Chojnie Barbarę Andrzejczyk. Śledztwo dotyczyły działania na szkodę interesu publicznego dotyczącego korzystania przez burmistrz z pomieszczeń Polsko - Niemieckiego Centrum Kształcenia i Spotkań w Krajniku Górnym. 

Decyzję o złożeniu zawiadomienia do Prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez burmistrza podjęli radni na sesji w grudniu 2016 roku.

Milionowa inwestycja i... mieszkanie burmistrza

Uroczyste otwarcie Polsko - Niemieckiego Centrum Kształcenia i Spotkań w Krajniku Górnym odbyło się 13 grudnia 2013 roku. Remont byłej szkoły pochłonął ok 3 milionów złotych, gmina miała otrzymać ok 2,5 miliona dofinansowania, ale między innymi ze względu na błędy w projekcie, unijnych pieniędzy był znacznie mniej. Placówka miała stać się miejscem "spotkań i wymiany transgranicznej i wielopokoleniowej". W obiekcie znajdują się 34 miejsca noclegowe, kuchnia, jadalnia, sala konferencyjna, pracownia muzyczna, plastyczna oraz sala terapii. W tym samym budynku znajduje się lokal komunalny w którym mieszka burmistrz wraz z rodziną.

Wynajem na czas remontu

W sierpniu 2015 roku burmistrz Adam Fedorowicz zwrócił się do dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej o umożliwienie mu tymczasowego pobytu w pomieszczaniach PNCKiS w okresie remontu jego mieszkania komunalnego, zadeklarował, że koszty pobytu w tym opłatę za media ureguluje na podstawie kalkulacji sporządzonej przez Centrum Kultury. Burmistrz wraz z rodziną przez 17 miesięcy (od września 2015 do lutego 2017 roku) korzystał z dwóch pokoi, łazienek i kuchni. Według wyliczeń CK burmistrz za ten okres powinien zapłacić dokładnie 8016,85 zł, co w przeliczeniu miesięcznym daje kwotę nieco ponad... 400 złotych.
W grudniu 2016 roku gdy radni składali zawiadomienie do Prokuratury, burmistrz za ponad roczny pobyt wpłacił na konto Centrum Kultury dwie darowizny po 2 tysiące złotych. Trzecia darowizna w kwocie 6 tys. złotych została wpłacona w lutym 2017 roku. 19 marca 2017 roku Adam Fedorowicz wynajął nieodpłatnie stołówkę i kuchnię z możliwością korzystania z toalet.

W zachowaniu burmistrza i dyrektor CK brak jest znamion czynu zabronionego

- Po przeanalizowaniu zebranego w sprawie materiału dowodowego należy uznać iż w zachowaniu Adama Fedorowicza i Barbary Andrzejczyk brak jest znamion czynu zabronionego określonego w art. 231 § 1 (nadużycie uprawień przez funkcjonariusza publicznego - red.) - czytamy w uzasadnieniu przesłanym przez Prokuraturę - (...) Adam Fedorowicz nie utrudniał przeprowadzenia imprez planowanych w tym okresie we wspomnianej placówce (...) korzystając nieodpłatnie z pomieszczeń PNCKiS nie popełnił czynu zabronionego (...) do jego kompetencji jako Burmistrza Gminy Chojna nie należało zarządzanie majątkiem Centrum Kultury w Chojnie, a zatem nie mógł przekroczyć uprawnień, które mu nie przysługiwały. Jego działanie zmierzające do nieodpłatnego korzystania z pomieszczeń PNCKiS można rozpatrywać jedynie w aspekcie podżegania Barbary Andrzejczyk do popełnienia czynu zabronionego. Jednak biorąc pod uwagę tę okoliczność, iż Adam Fedorowicz od początku deklarował pokrycie kosztów (...) postąpił zgodnie ze złożoną deklaracją, należy uznać, że nie działał on w zamiarze bezpośrednim, aby Barbara Andrzejczyk udostępniając mu nieodpłatnie wymienione pomieszczenia działała na szkodę interesu publicznego lub prywatnego a odpowiedzialność za przestępstwo w formie podżegania jest działania w zamiarze bezpośrednim. Poza tym należy wskazać, że brak jest dowodów wskazujących na to, że Adam Fedorowicz nakłaniał Barbarę Andrzejczyk do udostępnienia mu wskazanych wyżej pomieszczeń przez Centrum Kultury w Chojnie. 

Barbara Andrzejczyk funkcję dyrektora Centrum Kultury w Chojnie pełni od 1 września 2010 roku, na to stanowisko powołał ją burmistrz Adam Fedorowicz. 

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.