W Widuchowej budżet jednogłośnie


Podczas sesji Rady Gminy w Widuchowej radni jednogłośnie przegłosowali projekt budżetu na 2018 roku. 

Jako jedyni szczegółowo informujemy jak wyglądają planowane budżety na 2018 rok w poszczególnych gminach naszego regionu. W ostatnich dniach informowaliśmy o sesjach budżetowych w Mieszkowicach, Chojny, Cedyni oraz w Powiecie Gryfińskim

W Widuchowej planuje się dochody w kwocie 21 399 454 złotych i wydatki w wysokości 23 199 454 zł. Planowany deficyt w wysokości 1 800 000,00 złotych zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych (1 400 000,00 zł) i wolnych środków. 

Gmina zamierza przeznaczyć na sport 115 tys. zł, na wszystkie miejscowości gminy zaplanowano Fundusz Sołecki w wysokości 277 884,07 zł. Kwotę 272 100 zł zaplanowano na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych. 

Na naprawę, utrzymanie i modernizację dróg zaplanowano kwotę 2 345 772 zł, najwięcej pieniędzy pochłonie oświata, na szkoły i przedszkola przeznaczono kwotę 6 533 173,00 zł. Ponad 1,7 mln przeznaczono na pomoc społeczną a ponad 5 milionów złotych na świadczenia rodzinne. 
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza