Jak gmina wsparła przedsiębiorców? Mamy odpowiedź zastępcy burmistrza.

Od ponad roku przedsiębiorcy z branży gastronomicznej i hotelarskiej mają ogromne problemy z funkcjonowaniem swoich firm z powodu obowiązujących obostrzeń. Oprócz rządowej pomocy, prowadzących własne biznesy starają się wspierać niektóre samorządy. 

Blisko dwa tygodnie temu przesłaliśmy do Urzędu Gminy w Chojnie pytania dotyczące pomocy dla lokalnych przedsiębiorców, których biznesy dotknęła pandemia covid-19. Zrobiliśmy to telefonach do naszej redakcji od przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność na tym terenie. 

Właściciele biznesów z branży gastronomicznej i hotelarskiej pytali między innymi o możliwość zwolnienia ich z opłat koncesyjnych. Uchwałę o zwolnieniach i zwrotu części opłat od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych podjęto między innymi w Dębnie i w Trzcińsku Zdroju. Prawdopodobnie podejmie kroki podejmie w czwartek Rada Miejska w Mieszkowicach

Jak gmina Chojna wsparła przedsiębiorców? 

- Gmina Chojna w 2020 roku w związku z pandemią covid-19 wsparła przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na nieruchomościach gminnych - informuje nas Marcin Pisanko, zastępca burmistrza gminy Chojna. W zarządzeniu z 25 marca 2020 roku burmistrz wprowadziła możliwość wnioskowania o obniżenie czynszu od 1 kwietnia do 30 czerwca. Aby skorzystać z obniżenia czynszu, niezbędne było oświadczenie o zamknięciu lokalu w wynajmowanej lub wydzierżawionej nieruchomości w której była prowadzona działalność gospodarcza w okresie w którym przedsiębiorca wnosił o obniżenie czynszu. Przedsiębiorcy mieli możliwość wnioskowania o obniżenie czynszu do 75% stawki umownej i nie obejmowało to innych opłat niż samego czynszu. Z tej formy pomocy skorzystało 16 przedsiębiorców. 

Co z opłatami za sprzedaż alkoholu? 

Jedna z restauracji, która zwróciła się do gminy z pytaniem o możliwość zwolnienia z opłaty koncesyjnej za sprzedaż alkoholu, otrzymała odpowiedź, że Rada Miejska nie podjęła takiej uchwały. Pisaliśmy o tym w artykule Przedsiębiorcy chcą podobnej pomocy jak w innych gminach. Zastępca Burmistrza Marcin Pisanko nie mówi "nie" dla takiej formy pomocy - W przypadku przedłużenia się ograniczeń w naszym kraju rozważymy możliwość zastosowania ulg z tytułu opłat ze zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Umorzenia w podatkach 

W 2020 roku wnioski o umorzenie podatku od nieruchomości złożyło 8 przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie gminy Chojna. W swoich wnioskach wnosili o umorzenie wskazując trudną sytuację wynikającą z pandemii covid-19. 

- Burmistrz gminy Chojna uwzględniają właśnie trudną sytuację finansową przedsiębiorców spowodowaną pandemią umorzyła zobowiązania na kwotę 40 745,00 złotych z tytułu podatków od nieruchomości. W 2021 roku nie złożono żadnych wniosków o umorzenie podatku od nieruchomości - informuje Marcin Pisanko. 

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza