Kolejna gmina wesprze przedsiębiorców. Będzie zwrot i zwolnienia z opłat?Kolejna gmina w naszym regionie prawdopodobnie wesprze przedsiębiorców branży gastronomicznej, którzy z powodu pandemii covid-19 borykają się z wieloma problemami. Na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach pojawi się projekt w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Inicjatywa wsparcia przedsiębiorców w taki sposób wyszła od radnego Mateusza Srokowskiego. W odpowiedzi na jego interpelację, burmistrz Andrzej Salwa poinformował, że stosowny projekt uchwały zostanie przedstawiony na sesji w czwartek 25 marca. 

Projekt zakłada zwolnienie przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Mieszkowice z opłaty II raty należnej w 2021 roku za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży lub zwrot tej opłaty. 

Podobne uchwały przyjęli radni w Dębnie i Trzcińsku Zdroju. Pisaliśmy o tym w artykułach W tej gminie przedsiębiorcy będą zwolnieni z opłat za sprzedaż alkoholu oraz Kolejna gmina zwalnia przedsiębiorców branży gastronomicznej z opłat koncesyjnych za alkohol. Podobnym wsparciem byli zainteresowani przedsiębiorcy z Chojny, pisaliśmy o tym w artykule Przedsiębiorcy chcą podobnej pomocy jak w innych gminach.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza